6 of the most beautiful books in Sweden 2015 are produced at Livonia Print!


Here are our winners:

  • "Facing Heaven", publisher: Natur & Kultur,
  • "Från barn till död", Albert Bonniers Förlag,
  • "I arbetets utkanter", Albert Bonniers Förlag,
  • "Sujetterna", Bokförlaget Atlantis,
  • "Passagearbetet, vol I & II", Bokförlaget Atlantis,
  • "Tal om läckerheter", Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien